Makale yayınlama süreci

Çalışmanızı tamamladınız, genel şablona göre makalenizini yazdınız ve uygun olduğuna kanaat getirdiğiniz bir dergiye göndermek istiyorsunuz.

Şimdi sırada neler var?

Birinci aşama
1) Makale konunuz ve makale tipiniz dergiye uygun mu?
2) Makalenizin her şeyi (içerik, bölümler, özet, figürler, tablolar, referanslar…) derginin stiline uygun hale getirildi mi?
3) Makalenizde özgün olmayan hiç bir cümle olmadığından emin misiniz?
4) Makalenizde bilgisi size ait olmayan her şeyin referansı var mı?
5) Makaleniz dil açısından hatasız hale getirildi mi?
6) Makalenizin dil açısından zayıf ifadeleri güçlendirildi mi?

İkinci aşama
7) Editöre mektup yazılması (çoğu zaman zorunlu)
8) Potansiyel 3-5 hakemin önerilmesi (çoğu zaman zorunlu)
9) Dergiye gönderim (submission)

Önemli: Bazı dergiler ve/veya bazı makale türleri için tam submission yapılmadan önce pre-submission yapılması isteniyor. Ancak pre-submission olumlu değerlendirilirse tam submission yapılabiliyor.

Üçüncü aşama
10) Editorial office’in submission’ın tam olduğunu teyit etmesi (0-5 gün)
11) Editör atanması (0-10 gün)
12) Editörün makaleyi hakemlere gönderilmesi için kabul etmesi, veya direkt red etmesi (0-21 gün) (Çok iyi dergiler 15 dakika-24 saat arasında direkt red verebiliyor)
13) Hakemlerin atanması (genellikle 3 hakem), hakemlerin rapor yazma süreci (45-200 gün)
14) Hakem raporlarına göre editörün karar vermesi (Red, major düzeltme…) (1-10 gün)

Önemli: Makale genellikle toplam 2-3 tur olarak hakemlere gönderiliyor, her seferinde genellikle her turda 3 hakem değerlendiriyor, hakemlere yazılan cevapları da kimi zaman 3 faklı hakem değerlendiriyor ve onlar da rapor yazıyor. Editör uygun görürse makaleyi 3. tur hakem değerlendirmesine gönderebilir, ve yine uygun görürse yine yeni 3 hakem atayabilir.

15) Koşullu kabul aldıysa, hakemlere cevap yazılması ve düzeltilmiş metnin dergiye yeniden gönderilmesi (genellikle 30 gün içinde isteniyor ancak daha büyük bir düzeltme varsa 12 aya kadar uzayabiliyor)
16)Makalenin kabul alması

Dördüncü aşama
17) Kabul aldıktan sonra yayıncıya gönderilmesi (bazı dergiler hemen kabul edilmiş versiyonu hemen online yayınlıyorlar) (1-3 gün)
18) Copyright transferi ve/veya üretimle ilgili sipariş detayları
19) Makalenin dijital olarak yazılması ve hazırlanması
20) Yayıncının “Proofs”’u yazarlara göndermesi (14-28 gün)
21) Yazarın “Proofs”’taki sorulara cevap vermesi (48 saat içinde cevaplarınızı teslim etmeniz isteniyor)
22) Makalenin online yayınlanması (dergiye göre değişiyor)
23) Makalenin bir sayıya dahil edimesi (dergiye göre değişiyor) (haftalar-yıllar)
24) Makalenin basılı yayınlanması (dergiye göre değişiyor) (aylar-yıllar)

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Akademik makale nasıl yazılır

Makale yayınlama süreci / Makale Yayınlanma Süresi / Makale Değerlendirme Süreci / Bilimsel Dergilerde Makale Yayımlama Süreci / Bilimsel Dergilerde Yayın Sunma ve Yayın Değerlendirme İşlemleri

Akademik İngilizce düzeltmesi. Bilimsel akademik İngilizce bir makaleyi kim düzeltebilir?

İngilizce Düzeltme ve Editing

Bilimsel akademik İngilizce bir makalenin düzeltmesini İngilizce yazarlıkta uzman, sağlam İngilizce yayın geçmişi olan bir akademisyen yapabilir; sadece İngilizce bilmesi yeterli değildir. Tıpkı nasıl Türkçe dilinde yazılmış bir kimya veya tıp makalesini sadece Türkçe bilen birisi düzeltemiyorsa sadece İngilizce bilen birisinin de bilimsel bir makalede revizyon yapması pek mümkün görünmüyor.

> Akademik metinlerinizi hayatında hiç yayınlanmış makalesi/kitabı olmayan kişilere değil, sadece olayın bizzat içinde olan, bilimsel yayın yapmak günlük hayatın bir parçası olan İngilizce dilinde profesyonel yazar olan bilim insanlarına düzelttirmenizi tavsiye ederim.

Profesyonel İngilizce düzenleme

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İngilizce metin düzenleme. Dil düzeltme makalenizin kabul edilme şansını artırır mı?

Hayır.

Bir makale bilimsel içeriğine göre kabul alır. Ancak, dil ile ilgili çok hata varsa daha hakemlere gönderilmeden yazara geri gönderilir, veya bilimsel içeriği yeterli ise önce dilinin düzeltilmesi (İngilizce redaksiyon, İngilizce revizyon) istenir ve düzeltildikten sonra kabul alır.

İngilizce Proofreading Düzenleme – İngilizce Makale Kontrolü – İngilizce düzenleme ve kapsamlı dil düzeltme, Profesyonel İngilizce Redaksiyon

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın yapılan derginin hakemli olması neden önemlidir?

Bir derginin hakemli olması demek o dergide yayınlacak her makalenin önce hakem değerlendirmesi (peer-review) tabi tutulup sonra hakem raporunun sonuca göre yayınlanıp yayınlanmayacağına karar veriliyor manasına gelmektedir. Hakemler, o makalenin konusunda uzman araştırmacılardır, ve derginin editörü tarafından uluslararası düzeyde atanırlar. Bu sebeble bilimsel çalışmalarda sadece hakem denetiminden geçmiş makaler referans olarak gösterilir.

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenizi göndermeye hazır mısınız?

Makalenizi göndermeye, submit etmeye, hazır mısınız? (pre-submission checklist)

Evet diye cevaplamanız gereken 5 soru:

1) Dil ile ilgili hataların tamamı giderildi mi?
2) Makaledeki, manuscriptteki, ifadeler akademik ve bilimsel lisana uygun mu? İfadeler akıcı ve sağlam mı?
3)İngilizce’de uzman bir bilim insanı makalede dil açısından sorunlu veya sorun çıkartabilecek tüm ifadeleri tespit etti mi?
4)İçerik olarak tam ve iyi mi diye uzman bir bilim insanına gösterdiniz mi?(pre-peer review, ön-hakem değerlendirmesi)İçeriği daha iyi nasıl yapabilirsiniz diye sordunuz mu?
5)Editör’e mektubumuz da hem dil hem de içerik olarak üst kalitede mi?

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Hakem “yorulması” olayı hakkında

Gelişmiş ülkelerdeki bilim insanları her yıl yazdığı makale sayısının 2 katı kadar başka makalelerde hakemlik yapıyorlar, ancak az gelişmiş ülkelerdeki bilim insanları kendi yazdıklarının sadece 0.6 katı kadar makalede hakemlik yapıyorlar. Bu dengesizlik sonucunda hakem “yorulması” vuku buluyor.

Kaynak: GSPR 2018 sonuçları

Örnek: Gelişmiş ülkedeki bir bilim insanı yılda ortalama 15 makale çıkartıyorsa, ortalama 30 farklı makalede hakemlik yapıyor. Ancak, az gelişmiş bir ülkedeki bilim insanı yılda 3 makale çıkartıyorsa, ortalama 0.5 makalede hakemlik yapıyor.

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin İngilizce’sinin makalenin kabulüne etkisi var mı?

Hayır.

Makalenizin kabul edilip edilmeyeceğini belirleyen esas unsur bilimsel içeriğidir ve bunun kararını dergi editörü hakem raporundan sonra karar verir.

Ancak eğer makalenizin İngilizcesi kabul edilebilir bir seviyenin altında ise hakemlere gönderilmeden size İngilizcesini düzeltmeniz için geri verilir, eğer daha kötü bir seviyede ise daha editöre ulaşmadan editorial office tarafından size geri verilir ve gönderiminiz (submission) gerçekleşmemiş olur ve size iade edilir.

Hakemlerden sadece bilimsel değerlendirme istenmese de hakemler dil ilgili rahatsızları olduğunda bunu her zaman yazarlara ve editöre bildirir, ve makalenin içeriği red edilmez de revizyon, düzeltme, alırsa, o zaman düzeltilip gönderilmeden önce kesinlikle İngilizcesi’nin hatasız hale getirilmesi gerekir.

Senaryo #1: Bilimsel yönü zayıf, İngilizcesi hatasız makale hakemlere yollanmadan veya hakem raporundan sonra red edilir.

Senaryo #2: Bilimsel yönü iyi, İngilizcesi çok kötü makale, editöre ulaşmadan önce veya editör tarafından hakemlere gönderilmeden yazara geri gönderilir.

Senaryo #3: Bilimsel yönü iyi, İngilizcesi az hatalı veya hatasız makale, hakemler içeriği beğenirse İngilizcesi hatasız hale getirilmesi şartıyla kabul edilir.

Akademik makale kontrolü ve incelemesi

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Review paper, review article nedir?

“Review paper” veya “review article”, bir konunun detaylıca bilimsel olarak anlatıldığı, o konunun uluslararası düzeyde uzmanları tarafından yazılan bilimsel bir makale türüdür, mevcut bilimsel çalışmalara dayanır ve mevcut çalışmalar ışığında konu değerlendirilir, bu yüzden değerlendirmek manasına gelen “review” kelimesi ile ifade edilir. Türkçe’de “derleme” olarak adlandırıldığına denk geldim, ancak bu yanlıştır çünkü bir reviewde yapılan iş derlemek, bir araya getirmek değil, var olanları irdelemek ve değerlendirmektir. Bir değerlendirme makalesi (review paper) mevcut bilgileri işler ve bir sonuç sentezler.

Örnek: Osteoarthritis, cerebrovascular dysfunction and the common denominator of inflammation: a narrative review

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Referans nasıl verilir? Bir cümleyi referans göstererek direkt kopyalayıp yapıştırabilir misiniz?

Hayır, kopyalayıp yapıştıramazsınız.

Bir kaynakta okuduğunuz bir yazıyı yeni baştan kendiniz yazmalısınız ve o kaynağı da referans olarak göstermelisiniz. Yani makalenizdeki her cümle tamamen özgün olmalıdır, ve bir bilginin kaynağı makale yazarları değilse o kaynağın referans olarak gösterilmesi gerekiyor.

Kaynaktaki yazıyı kopyalayıp yapıştırabilmeniz için kaynağın yayın haklarının sahibinden yazılı izin almanız gerekmektedir.

 Akademik makale yazımı ve referans düzenleme

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dergi seçimi nasıl yapılır? Dergi seçimi yaparken nelere dikkat etmelisiniz?

Normalde bir çalışmaya başlamadan önce o çalışmanın detaylarına en başında karar verilir, ve bu sırada çalışmanın boyutları ve tasarlanan niteliği ışığında daha çalışmaya başlamadan gönderileceği dergiye karar verilir ve/veya hedefteki dergiye uygun olarak çalışmaya daha başlamadan çalışmanın detayları o dergiye uygun hale getirilir.

Eğer bu planın dışında gelişmeler olmuş ve yeni bir dergi arayışı içindeyseniz, aşağıda size bir yol haritası sunuyorum:

1) Uluslararası, indeksli, hakemli bir dergi mi?
2) Yayıncısı düzgün mü? (Kaliteli dergiler kaliteli yayıncılarla çalışır)
3) Baş editörü kim? (Kaliteli dergilerde tüm dünyanın tanıdığı bilim insanları baş editörlük yapar)
4) Derginin kapsamı çalışmanız için uygun mu?
5) Çalışmanızın kalitesinin ölçüsü derginin o konudaki dergilerin içindeki kalite ölçüsüne uyuyor mu?
Makalenizin kalitesi derginin kalitesi ile uyumlu mu?
6) Derginin kabul ettiği makale tipine uyuyor musunuz? (full paper, review paper, communication …)
7) Derginin submission zorunluluklarını yerine getirebiliyor musunuz?

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Hakemler yazarların kim olduğunu biliyorlar mı? Çift-kör, tek-kör ne demektir?

Derginin uyguladığı peer-review politikasına bağlı olarak değişmektedir. Çift-kör “double-blind” ya da tek-kör “single-blind” olabilir ve daha başka peer-review modelleri de vardır. Çift-kör, double-blind, iki tarafın da birbirini bilmemesi demektir. Tek-kör, single-blind, taraflardan biri bir diğerini biliyor demektir, yani hakemler yazarların kim olduğunu biliyor, ancak yazarlar hakemlerin kim olduğunu bilmiyor manasına gelmektedir.

Güncel yazıların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.